SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Sitemizi kullanmadan önce site kullanım şartları dikkatlice okuyunuz. 

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan ziyaretçiler müşteri olarak kabul edilir ve aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadır:

www.elisleme.com alanı veya alt alanlarındaki sayfalar, içerik dağıtım sistemindeki cdn olarak belirtilen dosyalar da dahil tüm sayfalar Donanmacı Mahallesi 1720 sokak No:37/2 Karşıyaka/İZMİR adresindeki  Fiskos Çeyiz şahıs firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Siz işbu web sitesi kullanıcıları, sitede sunulan herhangi bir hizmeti kullanırken aşağıdaki şartlara bağlı olduğunuzu, işu hizmetlerden yararlanırken bağlı olduğumuz yasalar çerçevesinde sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, işbu bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş bulunmaktasınız.

Bu sözleşme, siteyi işletenleri ve bahsi geçen web sitesini herhangi bir cihazda kullanan ziyaretçi ve müşterilere site ile ilgili bazı haklar ve yükümlülükler vermektedir, bu hakların ve yükümlülüklerin tamamen, doğru ve zamanında yerine getireceklerini beyan etmektedirler. 

SORUMLULUKLAR

Firmamız, belirlediğimiz fiyatların site içinde sipariş alınan ürünler ve talep edilen hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Bu değişiklikler hizmet talebi sonrasında bedeli ödenmiş ürünler için geçerli değildir.  

Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, site üstüne meydana gelebilecek hosting sorunları gibi teknik sorunlar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

.Sitenin kullanıcısı, siteyi kullanırken sitenin kaynak kodlarını elde etmek için çalışma yapmayacağı, bunu yaparsa site üstüne teknik nedenlerden oluşacak hizmet kaybı gibi zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını önceden kabul etmektedir. 

Fikri Mülkiyet Hakları

Sitemizde yer alan işletme adı, patent, marka, logo, tasarım öğeleri, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Sitemizin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması bahsi geçen fikri mülkiyet hakları konusunda ziyaretçiye hiçbir hak vermez.

Site’de yer alan yazılar, ürün resimleri, görseller dahil herhangi bir içerik hiçbir şekilde kopyalanıp çoğaltılamaz, yayınlanamaz, herhangi bir yerde kullanılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

 Gizli Bilgilerin Toplanması ve Kontrolü

Site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgiler 3. Kişilerle paylaşılmamaktadır. 

Gizlilik Politikası” sayfasında toplanan verilerin niteliği ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. 

Kişisel bilgiler” bölümünde ise temel olarak toplanan bilgiler ve bu bilgileri kullanıcının talebi doğrultusunda silme talebi yapabileceği bir forum bulunmaktadır. 

Bu formda 4 başlık altında değerlendirilmektedir. 

Kişisel Veriye Ulaşmak: Hakkınızda toplanan verilerin bir talebini yapabileceğiniz, mail adresi paylaşarak bu adrese bu bilgilerin gönderilmesini talep edebilileceğiniz bir form vardır.

Beni Unut: İlgili bölümde bu sitede toplanan kişisel verileri inceleyebilir, silinmesini istediğiniz bu hizmetleri işaretleyebilirsiniz. Bu tamamlandığında size bir mail atılacaktır. 

Verinin Düzeltilmesi: Bu bölümde bizimle paylaştığınız bir bilginin düzeltme talebini yapabilirsiniz. Düzeltilecek veriyi sol taraftaki yazı alanına girebilir yan taraftaki bölüme de son, değiştirilmiş halini girip onaylayacağınız bir form bulunmaktadır. 

Abonelikten Çıkar: Düzenli herhangi bir ürün veya hizmet bilgisi tanıtım aboneliğiniz var ise bunu sonlandırabilirsiniz. 

Kişisel bilgiler bölümündeki ziyaretçinin bilgileri Gizlilik Politikasında belirlenen niteliklerle korunmaktadır. Bir ziyaretçi kullanım şartlarını kabul etmesi Gizlilik Politikası bölümündeki şartların da kabul edilmesi demektir.

Kişisel bilgilerin silinmesinin mümkün olmadığı yerler, bir ürün siparişi için faturada geçen kayıtlı olan bilgilerdir. Bu bilgilerin muhasebe kaydı nedeniyle tutulması gerekmektedir. Bu siteyi kullanarak ticari bir işlem yapan herhangi bir kullanıcı kendi bilgilerinin ticari olarak tutulması gerektiğini kabul etmektedir. Site üzerindeki kaydın silinmesi mümkündür sadece. Fatura bilgileri için verilen kayıt silinememektedir. Aynı zamanda bir sipariş verildiğinde e-mail ile otomatik olarak şirketin yönetici mail adresine gelen bilgiler kayıt için tutulmaktadır. 

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklayabilecektir.

Garanti Vermeme: 

Garanti vermeme uygulanabilir kanunun izin verdiği ölçüde geçerli olacaktır. firma tarafından sunulan hizmetler “olduğu gi̇bi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zimni garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama i̇le ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih veya zimni, kanuni̇ veya başka bir ni̇telikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. 

Ürün Bilgileri: 

Sitemizdeki tığ işi kategorisindeki danteller el işidir. El işi ile belirtilen ürünler seri olarak üretilmemektedir. Bu nedenle küçük de olsa modellerde gözle zor fark edilebilir değişiklikler olabilir. 

Kayıt ve Güvenlik 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermelidir. Aksi halde bu iki soruna yol açacaktır. Kayıt esnasında fatura yanlış bilgiler ile kesilecektir. İşbu bilgiler ile kesilen fatura adres bilgisindeki sorunlar nedeniyle gönderim talep edilen adrese ulaşamayacaktır.  

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden firma sorumlu tutulamaz.

 Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümülükleri askıya alınır. 

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.