Dantel iki bölüm şeklinde örülmüştür. Üst kımında birbirine paralel olarak örülen başak modelleriyle dekoratif bir şerit oluşturulmuştur. Dantelin sarkan kısmında yarım daire şeklinde sıralı imek motifleri örülmüştür.